فروشگاه هاست

ثبت دامنه

دامنه
نوشته شده توسط info@apadanaweb.com
تعرفه ها:
 دوره/دامین سالیانه 2 ساله 3 ساله 5 ساله 10 ساله 4 ساله
com 50,000 100,000 150,000 250,000 500,000
net 50,000 100,000 150,000 250,000 500,000
org 50,000 100,000 150,000 250,000 500,000
biz 50,000 100,000 150,000 250,000 500,000 200,000
info 50,000 100,000 150,000 250,000 500,000
co 125,000 250,000 375,000 625,000 1,250,000
ws 99,000 198,000 297,000 495,000 990,000
asia 66,000 132,000 198,000 330,000 660,000
mobi 83,000 166,000 249,000 415,000 830,000
me 119,000 238,000 357,000 595,000 1,190,000 476,000
pro 70,000 140,000 210,000 350,000 700,000
tv 143,000 286,000 429,000 715,000 1,430,000
ir 12,000 36,000
co.ir 10,000 30,000
net.ir 10,000 30,000
org.ir 10,000 30,000
gov.ir 10,000 30,000
sch.ir 10,000 30,000
ac.ir 10,000 30,000
id.ir 10,000 30,000
in 50,000 100,000 150,000 250,000 500,000

* کلیه قیمت ها در جدول بالا به تومان می باشد.

همین حالا خرید کنید

درباره نویسنده

info@apadanaweb.com

نظر خود را ثبت کنید